ความรู้กฎจราจรเบื้องต้นที่คนใช้รถควรรู้

อันตรายบนท้องถนนนั้นเกิดขึ้นทุกวัน
ชึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุนั้นสามารถเกิดได้แบบที่ใครก็ไม่คาดคิดและไม่อยาก
ที่จะให้เกิดอยู่แล้ว
นั้นดังผู้ที่ใช้รถยนต์เป็นพาหนะต้องมีสติและระลึกอยู่เสมอ
และสิ่งที่ต้องรู้ก่อนที่จะขับรถออกจากบ้านคือกฏหมายจราจรเบื้องต้นเสี
ยก่อน
สำหรับ กฎหมายจราจรที่ใช้เป็นหลักในประเทศไทยก็คือ
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2535 เหตุผลหลักง่ายๆ
ที่ต้องมีกฎหมายจราจรมาใช้บังคับก็เพื่อให้เกิดความสะดวกรถไม่ติดขัด
และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ส่วนกฏหมายจราจรเบื้องต้นที่คุณควรรู้มีดังนี้
1.เขตปลอดภัย
พื้นที่ในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายแสดงให้เห็นได้ชัดเจนทุกเวลา
สำหรับให้คนเดินเท้าที่ข้ามทางหยุดรอ
หรือให้คนที่ขึ้นหรือลงรถหยุดรอก่อนจะข้ามทางต่อไป เช่น
บริเวณที่ทาสีขาวกลางถนน หรือที่เรียกว่าเกาะสมมุติ เป็นต้น
2.ที่คับขัน

เป็นสัญญาณที่บอกถึงทางที่มีการจราจรพลุกพล่านหรือมีสิ่งกีดขวางหรื
อในที่ซึ่งมองเห็นหรือทราบได้ล่วงหน้า ว่าอาจเกิดอันตราย
หรือความเสียหายแก่รถหรือคนได้ง่าย
3.เมื่อผู้ขบขี่พบสัญญาณไฟกระพริบสีแดง
ผู้ขับขี่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุดเส้นที่ขีดขวางถนน
เมื่อเห็นว่าปลอดภัย และไม่เป็นการกีดขวางการจราจร
แล้วให้ขับรถต่อไปด้วยความระมัดระวัง
4.เมื่อผู้ขบขี่พบสัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง

ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วของรถลงและขับผ่านทางเดินรถนั้นไปด้วยความร
ะมัดระวัง ผ่อนความเร็วลงจากเดิม
5.ลักษณะของรถที่จะใช้วิ่งในท้องถนน
รถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง
มีส่วนควบอุปกรณ์ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
หรืออาจเกิดอันตราย หรือเสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ผู้ใช้รถ
คนโดยสารหรือประชาชน เช่น รถที่มีโคมไฟหน้าหรือโคมท้ายชำรุด
รถที่มีเครื่องห้ามล้อชำรุด รถที่มีเสียงดังเกิน 85เดซิเบล
นอกจากนี้รถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแต่นำมาวิ่งก็ถือว่าผิดกฏหมาย
นอกจากนี้สิ่งสำคัญเกี่ยวกับการใช้รถบนท้องถนน
คือต้องเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้ปลอดภัยเพื่อเว้นระยะเบรคหากเกิ
ดกรณีกระทันหัน ส่วนถนนที่ใช้รถสวนกัน
ผู้ขับขี่ควรที่จะชิดทางด้านซ้ายของทางเดินรถ
และให้ถือกึ่งกลางของทางเดินรถ
หรือเส้นหรือแนวที่แบ่งทางเดินรถเป็นหลัก
รวมไปถึงเวลาที่เจอสิ่งของกีดขางก็ควรที่จะขับรถหลีกสิ่งกีดขวางล้ำเข้
าไปในเส้นกึ่งกลางของทางเดินรถทางด้านขวาได้
และต้องไม่เป็นการกีดขวางการจราจรของรถที่สวนทางมา
หากไม่สามารถขับผ่านไปได้ต้องหยุดรอให้รถที่ขับสวนทางรถขับผ่านม
าก่อน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *